بازاریابی و فروش

وندابن | آژانس °360 بازاریابی و فروش دسته‌بندی نشده  فروش سریع فروش بازاریابی نوین بازاریابی

هدف از بازاریابی، فروش است این یک هنر نیست، علم است برنامه بازاریابی چه کاری برای شما انجام می دهد؟ یک برنامه بازاریابی marketing plan که به گونه ای مناسب تدوین شده باشد، می تواند از حجم به نسبت اندکی از تلاش های متمرکز، بازده چشمگیری حاصل کند یک برنامه بازاریابی : به عنوان نقشه […]