مرکزاستراتژیک برند

:: مدیریت استراتژیک برند :: برند شخصی :: برند صنعتی
:: برند خدمات ::برند کالا ::برند آموزشی

برند سازی صنعتی

برقراری ارتباط سازنده با مدیران و رهبران پیشرو در عرصه کسب و کار و برندسازی

برندسازی شخصی

ارائه سیر مطالعاتی جهت رشد فردی و سازمانی مدیران 

برندسازی خدماتی

آموزش حرفه ای برند، با رویکرد تجربی و دانش محور توسط اساتید و صاحبان برند های ملی و کشوری

برندسازی سازمانی

محتوای تخصصی شامل تجربه نگاری و تحلیل ترندهای برندسازی و مدیریت استراتژیک برند در عرصه بین المللی

مدل های برندسازی

What is a Brand Model? A brand model is essentially an understanding of the brand. It’s your ability to understand the components of branding – both for your company and for the branding world in general – and develop a model that explains how your brand will work, who it will reach, why, etc.

رشد استراتژیک و توانمندسازی هدفمند

آموزش و راهبری برنامه محور مدیران و سازمان های پیشرو

مدیریت استراتژک برند

آموزش و تدوین سند های راهبردی برند بر اساس موقعیت یابی و نیازسنجی سازمانی مانند:سند راهبردی هویت برند، چک لیست های جذب، حفظ و ارتقاء شغلی منابع انسانی، تدوین برنامه جامعه بازاریابی و فروش، تبلیغات اثر گذار

آموزش مهارت های فردی

بیان ساده و کاربردی مهارت های نرم جهت رشد صاحبان کسب و کار، مدیران ارشد و مدیران میانی با بهره گیری از جدیدترین مطالعات دانشگاهیو انتقال تجربه داستان محور

78 - markaz -  -

برندسازی رهبری

عارضه یابی سازمان و ایجاد فرآیند های رشد و توسعه منابع انسانی با رویکرد رفتار استراتژیک بر اساس سند راهبردی برند طرحی و اجرای روش های ارزیابی و ارتقاء شغلی منابع انسانی

مدیریت برندهای صنعتی

جایگاه یابی برندهای صنعتی بر اساس هویت برند و حضور در معادلات بازارهای صنعتی - آشنایی با جنبه پنهان نام گذاری برندهای صنعتی در عرصه جهانی. آموزش تفکر رایج و بهترین روند در خصوص آینده برندهای صنعتی

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

تجربه مدیران برندساز

برندسازی یک تفکر و روش زندگی است

مقالات برند سازی

گام های برند سازی

دوره های آموزشی

دیجیتال برندینگ
آموزش فرآیندی خلاق و استراتژیک است که به ایجاد ارتباط بین مشتری و محصولات یا خدمات شما کمک می‌کند.
ثبت نام
برندنیگ و رفتار سازمانی
آموزش با رویکرد سیستمی و برندسازی درابره علم مطالعه و کاربرد دانش و نحوه برخورد مردم، افراد و گروه‌ها در سازمان‌ها
ثبت نام
برندسازی و تجربه مشتری
تجربه مشتری برند جایی است که جوهره، وعده، ارزش‌ها و همه چیزهایی که نشان می‌دهد، برند انتظارات مشتری را برای تجربه تعیین می کند
ثبت نام

عضویت در خبرنامه الکترونیکی