حضور موثر در نمایشگاه

فهرست محتوا

حضور در نمایشگاه
 • حضور در نمایشگاه های تجاری

نمایشگاه های تجاری یکی از بهترین و اعجاب برانگیزترین فرصت ها برای کسب و کار ها به منظور برقراری تماس ها، ارتباطات جدید، جذب مشتریان جدید و یافتن ایده های نواورانه است

بر اساس آمار مندرج از سوی بانکجامع اطلاعات نمایشگاهی ایران، تنها در سال 1394 بیش از 180 نمایشگاه تجاری برپا شد و حدود 74 میلیون بازدید کننده از سراسر کشور از انها دیدن کرده اند

متخصصین معتقدند که نمایشگاه های تجاری تاثیر چشمگیری بر سوداوری شرکت ها و سازمان ها دارند

وجود این فرصت مناسب بازاریابی برای کسب و کارها می تواند صفحه بازی را برای شرکت ها مهیا کند و فضا مناسب و نسبتا ارزان قیمت در اختیار آنان قرار دهد

شرکت ها می توانند با حضوری متمایز از سایر رقبا و استفاده از خلاقیت های بازاریابی و ایده های برتر، طراحی غرفه خود را در قالب شرکت های بزرگتر از آنچه هستند به مشتریان نشان دهند و نسبت به رقبا، از ین فرصت استفاده بیشتری ببرند

در حالی که شرکت های بی تجربه هر قدر که بزرگ و معتبر باشند، با حضور در نمایشگاه ها تنها چند ده میلیون سرمایه خود را به دور می ریزند و با صرف ساعات بی ثمر حضور در نمایشگاه به جای استفاده از این فرصت به زیان خود عمل می کنند

در آژانس برندسازی یکپارچه وندابن به شما کمک می کنیم :

 • سطح فروش لحظه ای در فضای نمایشگاهی خود را افزایش دهید
 • سطح سفارشات خرید مشتریان تان را افزایش دهید
 • تصویر دهنی مشتریان از شرکت و سازمان تان را ارتقاء دهید
 • نام و نشان تجاری خود را در مقابل نگاه مشتریان تان پدیدار نمایید
 • بر مخاطبان خاص کسب و کارتان هدف گذاری نمایید
 • حضور شرکت تان را در عرصه بازار تثبیت نمایید
 • کارایی و اثر بخشی فعالیت ها بازاریابی تان را بهبود بخشید
 • با مشتریان، رقبا و تامین کنندگان شرکت تان رویارویی مستقیم داشته باشید
 • مشتریان جدید و بالقوه برای شرکت تان جلب نمایید
 • کالاها و خدمات جدید شرکت تان را معرفی نمایید
 • محصولات جدید خود را به شیوه ای که از سایر کانال ها بازاریابی امکان پذیر نمی باشد، نمایش دهید
 • توزیع کنندکان، نمایندکان  یا فروشندگان جدیدی را جذب و استخدام نمایید
 • برای مخاطبان هدف شرکت، کلاس های آموزشی برگزار نمایید
 •