قرارداد همکاری
ماده1- مشخصات طرفین قرارداد :
این قرارداد فی مابین ……………………. به نمایندگی …………………………………………….. به عنوان …………………………………… که از این پس کارفرما (( طرف اول )) نامیده میشود به نشانی …………………………… و تلفن : ……………………………. از یک سو و وندا بن اطلس سبز ایرانیان به نمایندگی عرفان شریفی به عنوان مدیرعامل که از این پس مشاور ( طرف دوم ) نامیده می‌شود به نشانی تهران، تهرانپارس،خیابان جشنواره، میدان کمیل. و تلفن : 09033688705 از سوی دیگر منعقد می گردد .
ماده 2- موضوع قرارداد :
طراحی 2 عدد سایت فارسی و انگلیسی بصورت جداگانه
ماده 3- مبلغ قرارداد :
3-1 مبلغ کل قرارداد حسب توافق فی مابین 9,200,000 هزار تومان می باشد
3-2کارفرما مبلغ 4,600,000 بابت پیش پرداخت از طریق فرم آنلاین موجود در سایت به نام آقای امیرحسین شریفی واریز نموده است .
3-3 قسط اول به ملبغ 2,300,000 هزار تومان یک ماه بعد از واریز پیش پرداخت
4- 3 قسط اول به ملبغ 2,300,000 هزار تومان دو ماه ماه بعد از واریز پیش پرداخت
3- 5 با توجه به ماهیت توافق نامه ، طرف دوم به عنوان مجری پروژه ، معاف از پرداخت مالیات خواهد بود .

ماده 4 – مدت قرارداد :
مدت این قرارداد تاریخ واریز پیش پرداخت لغایت (لغایت دو ماه بعد از واریز پیش پرداخت) به مدت دو ماه بین طرفین لازم الاجرا می باشد .
تبصره : تمدید این قرارداد با توافق مجدد طرفین و طبق صورت جلسه علیحده دیگری امکان پذیر خواهد بود.

ماده 5 – تعهدات مشاور – مجری :
5-1 مجری در تمام موضوعات تخصصی و کاری به عنوان مشاور صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی ، تکنیکی و مهارت هایی که به طور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است و مورد نیاز می‌باشد را فراهم خواهد نمود .
5-2 مشاور در مقابل کارفرما مابه ازای هر پیامد ناشی از تاخیر ، ضعف عملکرد ، نقص قرارداد و قصور در اجرای پروژه انجام شده برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده مسئول و متعهد است .
5- 3 کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشا یا واگذاری آن‌ها را به غیر در مدت قرارداد و بعد از آن را ندارد و در صورت وقوع این امر مسئولیت خسارت ناشی از آن را متقبل خواهد شد . منظور از اطلاعات محرمانه عبارت است از :
اطلاعاتی است که افشای آن‌ها امنیت مالی ، تجاری ، فنی و حرفه ای طرف مقابل این توافق نامه را به خطر می‌اندازد . اطلاعات محرمانه می‌تواند شامل اطلاعات فنی ، مالی ، پرسنلی ، علمی و سازمانی اعم از دارایی ها ، برنامه‌ها ، فرآیند انجام کارها ، اهداف ، طرح ها و نقشه ها و ایده های کاری ، نقاط قوت و ضعف ، دانش کاری ، مالکیت معنوی ، حقوق مربوط به پروژه‌ها و محصولات ، اطلاعات معاملات و مشتریان ، اطلاعاتی که در جلسات حضوری به شکل شفاهی و یا غیر شفاهی رد و بدل می‌گردد ، اطلاعات محرمانه‌ای که به صورت غیر رسمی از راه مشاهده مکان‌ها و تجهیزات بدست آمده ، اطلاعات سیستم های حساس ، زیرساخت‌ها ، نام و مسئولیت مدیران و پرسنل کلیدی ، ضعف های امنیتی و ساختاری و موارد مشابه آن باشد . همچنین ، اطلاعات ممکن است به فرم‌های گوناگون از قبیل اسناد مکتوب ، فرم‌ها ، دست نویس ها ، اوراق چاپ شده و یا الکترونیکی ، محتوای پست الکترونیک ، فایل‌ها ، موارد ذخیره شده بر روی انواع رسانه‌های ذخیره سازی مانند دیسکت ، CD ، DVD ، حافظه های Flash و . . . باشد .
5 – 4 مشاور نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار به صورت مکتوب در پایان هر هفته و هرماه به کارفرما اقدام می نماید تا طرف اول از نحوه پیشرفت پروژه و کم و کیف آن اطلاع حاصل نماید.

ماده 6 – تعهدات کارفرما :
6- 1 کارفرما تلاش می‌کند تا تدابیر و مساعدت های لازم را برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد فراهم نماید .
6-2 کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او تعیین شده است ، و نیز متعهد می‌شود که در‌ ازای انجام خدمات موضوع قرارداد ، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک طبق مفاد قرارداد به مجریر پرداخت نماید .
6 – 3 کارفرما می بایست یک نفر را در دفتر مرکزی به عنوان نماینده جهت ارجاع کار به مشاور معرفی نماید .
6- 4 در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم جهت تکمیل محتوا سایت ، در راستای انجام موضوع قرارداد در موارد خاص از جمله تعطیلات و ساعات غیراداری .
ماده 7- حوادث قهری :
7 – 1 حوادث قهری به معنی پیشامدهایی است که خارج از کنترل و اختیار کارفرما و مشاور باشد . مانند : حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل ، زلزله ، طوفان ، گردباد ، یخبندان‌های سخت و . . .
7- 2 در صورت بروز حوادث قهری ، حداکثر 15 روز پس از حادثه جلسه‌ای جهت تمدید قرارداد و سایر موارد معوقه با حضور طرفین تشکیل خواهد شد .

ماده 8 – فسخ قرارداد :
8 – 1 در موارد زیر قرارداد از سوی کارفرما قابل فسخ است :
8- 1- 1 به تاخیر انداختن موضوع قرارداد بدون دلیل موجه بیش از سه بار ( با اعلام کتبی ) .
8- 2- 1 قصور در اجرای مفاد قرارداد
8- 2 در موارد زیر قرارداد از سوی مشاور قابل فسخ است :
8- 1- 2 به تاخیر انداختن موضوع قرارداد مبنی بر عدم فراهم نمودن اطلاعات لازم طبق بند 4 ماده 6 قرارداد
8- 1- 3 تاخیر در پرداخت حق الزحمه و موارد موضوع ماده
8-3 چنانچه یکی از طرفین حاضر به ادامه همکاری نباشد ، موضوع را باید حداقل یک ماه قبل به طرف مقابل ، مکتوب اعلام کند تا پس از تشکیل جلسه فی مابین نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد
ماده 9 – حل اختلاف :
9-1 کلیه اختلافاتی که ممکن است بین طرفین در خلال اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد پیش آید چنانچه از طریق مذاکره ( کمیسیونی متشکل از نمایندگان طرفین و یک شخص ثالث مورد تایید طرفین ) حل نگردد . موضوع جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع خواهد گردید و حکم صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
9- 2 طرفین به تعهدات خود طبق قرارداد تا زمان حل اختلاف یا پایان مدت قرارداد عمل نمایند .
ماده 10- کلیات و نسخ قرارداد :
با تایید این قرارداد هرگونه تصور ، قرار ، مکاتبه و برداشت شفاهی و کتبی در خصوص مندرجات مذکور در این قرارداد میان طرفین ملغی اعلام می شود و در تمامی موارد مندرجات این قرارداد نافذ است و دیگر قرارها اشرافی بر این قرارداد ندارد .

تکمیل اطلاعات و پیش پرداخت

طراحی سایت
  • قیمت: $4,600,000.00