راهنمای برتر برای ایجاد هویت برند

مقدمه هویت برند قوی یک شبه به وجود نمی آید. شما نمی توانید فقط چند رنگ را انتخاب کنید و به طور تصادفی یک لوگو را ایجاد کنید. شما باید به طور استراتژیک به طراحی خود نزدیک شوید تا هویتی بسازید که واقعاً نشان دهنده برند شما باشد و بتواند در حین رشد از شما […]

ایجاد اعتماد به برند ، چگونه انجام می شود

مقدمه چرا اعتماد به برند اینقدر مهم است؟ زیرا مشتریان وقتی به یک برند اعتماد می کنند دیگر به آن فکر نمی کنند. آنها آن را بارها و بارها می خرند، به اصطلاح کورکورانه، زیرا مطمئن هستند: آنها را ناامید نخواهد کرد. این رفتار چیزی است که اعتماد برند را بسیار ارزشمند می کند: این […]